20.2.2017

Kamzík

Znak oddílu

Historie oddílu

Oddíl Kamzík vznikl 9.12.1998 na popud vedení bývalého oddílu Kamarádi. Zaměření oddílu je braně turistická činnost.

Zaměření oddílu

Kamzík je všestranně orientovaný oddíl s hlavním zaměřením na získávání dovedností a zkušeností dětí pobytem ve volné přírodě. Svým pojetím působí na harmonický rozvoj osobnosti dětí. Všestranně je připravuje i na řešení nejrozmanitějších životních situací (včetně mezních situací a uplatnění teorie přežití).

Znak oddílu

Znak oddílu Kamzík symbolicky znázorňuje zdatnost, připravenost a kamarádství. Kruh žluté barvy symbolizuje slunce, jako základní zdroj všeho života na Zemi. Rohy jsou znakem náročnosti všestranné náplně, modrá barva symbolizuje oblohu. Znak kamzičí hlavy ve štítu symbolizuje obratnost a schopnost dobře si poradit i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Oddílové heslo

S městem za zády – přírodě vstříc!

Nabádá každého k záměně typicky městských zábav jako jsou televize, video, počítačové hry a bezcílné pobíhaní po ulicích za návrat k přírodě a ?Lesní moudrosti?, s jejichž pomocí se naučíš mnoho užitečných věcí, které Ti pomohou být lepší než většina tvých vrstevníků.
 

Oddílový pokřik

My jsme oddíl Zálesáka,
Kamzíci se jmenujem (vedoucí)
příroda nás stále láká,
mnoho spolu prožijem (děti)
pojď se toulat s námi (všichni)

Foto-galerie

Empty section. Edit page to add content here.

Video-galerie

Empty section. Edit page to add content here.