20.2.2017

Oddíly

V zálesáku fungují 4 oddíly, které se věnují zálesácké činnosti. Každý oddíl je zaměřený na jinou věkovou skupinu. A každý oddíl se toho břímě chopil jinak. I tak jsme ale jedna rodina a kdo patří do Zálesáka se v životě nikdy neztratí. Oddíly: Vlčata, Fénix, Strážci, Lidé života

Fungující oddíly

Vlčata

Vlčata je oddíl orientovaný na pohyb v přírodě a tedy získávání nových dovedností a zkušeností do života. Věnuje se Airsoftu, práci s mapou a buzolou v terénu, uzlování, šifrovaní.....

VÍCE

Fénix

Fénix je zálesácky oddíl zaměřený na děti ve věku od 6 do 10 let. Oddíl byl založen 1. května 2014, avšak jeho činnost se rozjíždí od nového školního roku od září 2014.....

VÍCE

Strážci

Přidej se k Nám a bude na Tobě, zda dokážeš jako rytíř bojovat i ve skutečnosti. Najdi v Sobě odvahu na nočním výsadku či přenocováním pod širákem.....

VÍCE

Lidé života

WIČONI OYÁTE je v lakotské řeči nově vzniklý kmen pod hlavičkou ZÁLESÁKA, který byl zapsán do svitku březové kůry dne 1.1.2005.....

VÍCE

Neaktivní oddíly

Ztracená stopa

je dětský braně turistický oddíl založený 2.9.1982 sdružuje děti ve věku 8-15 let.Ztracená stopa je Zálesácký oddíl....

VÍCE

Kamzík

Oddíl Kamzík vznikl 9.12.1998 na popud vedení bývalého oddílu Kamarádi. Zaměření oddílu je braně turistická činnost......

VÍCE