ODDÍLY

V zálesáku momentálně fungují 4 oddíly, které se věnují Zálesácké činnosti. Každý oddíl je zaměřený na jinou věkovou skupinu. A každý oddíl se toho břímě chopil jinak. I tak jsme stále jedna rodina a kdo patří do Zálesáka , ten se v životě nikdy neztratí.
Jít do VLČATA

VLČATA

Oddíl Vlčata byl založen 1.9.2009. Celoročně se schází na schůzkách a víkendových akcích pořádaných oddílem, střediskem nebo kamarády. Vlčata je oddíl orientovaný na pohyb v přírodě a tedy získávání nových dovedností a zkušeností do života.

Jít do FÉNIX

FÉNIX

Fénix je zálesácky oddíl zaměřený na děti ve věku od 6 do 10 let. Oddíl byl založen 1. května 2014, avšak jeho činnost se. Učíme děti kladnému vztahu k přírodě – poznávat stopy zvěře, rostliny, stromy a ochraňovaní životního prostředí formou zábavných her.

Jít do STRÁŽCI

STRÁŽCI

Přidej se k Nám a bude na Tobě, zda dokážeš jako rytíř bojovat i ve skutečnosti. Najdi v Sobě odvahu na nočním výsadku či přenocováním pod širákem. Ukaž Nám, jak se dokážeš v různých situacích zastat druhých a pomoct jim.

Jít do LIDÉ ŽIVOTA

LIDÉ ŽIVOTA

WIČONI OYÁTE je v lakotské řeči nově vzniklý kmen pod hlavičkou ZÁLESÁKA, který byl zapsán do svitku březové kůry dne 1.1.2005. Většina členů prošla mnoha organizacemi (Pionýr, Skaut, Zálesák, Indian Coral) a vzájemně se znali z dětských let.

O STŘEDISKU

STRUČNÉ INFORMACE O NAŠEM STŘEDISKU

Jsme členy svazu ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě, který vychází z vlastního VÝCVIKOVĚ-VÝCHOVNÉHO SYSTÉMU. Svým pojetím drsné, dobrodružné, ale i techničtěji zaměřené výchovy v přírodě, sjednocuje zájemce o tuto netradiční koncepci a tím vyplňuje další volný prostor v zájmech nejen dětí a dospělých, ale i dospívající mládeže.

1. Středisko ZÁLESÁK České Budějovice vzniklo 3. března 1990 sloučením bývalých pionýrských oddílů Orion, Ztracená stopa, Myšáci a Stopaři.

Počátky ZÁLESÁKA sahají do roku 1949, kdy z iniciativy samotných dětí vznikl v malém jihomoravském městě Kyjově zálesácký klub nazívající se "RUDÍ VLCI" a později "SPARTA". Velmi brzy se ke klubu připojily skupiny zájemců z okolních obcí a měst, které inspirovala jeho poutavá romantická činnost.

VÍCE...

NOVINKY

Novinky střediska

NAŠI PARTNEŘI